MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

 

Teoria sterowania W4/AiR II stopień

Wykład

Spis tematów

Wykład Nr 1 - Wprowadzenie do teorii sterowania. Procesy sterowania o parametrach skupionych.

Wykład Nr 2 - Procesy sterowania o parametrach roz lo_zonych

Wykład Nr 3 - Modelowanie liniowych uk ladow sterowania i ich stabilność.

Wykład Nr 4 - Wprowadzenie do metod sterowania optymalnego

Wykład Nr 5 - Stabilność nieliniowych układów sterowania. Bezpośrednia i pośrednia metoda Lapunowa

Wykład Nr 6 - Wybrane zagadnienia sterowania optymalnego. Optymalizacja procesów liniowych i cyklicznych

Wykład Nr 7 - Sterowalność i obserwowalność liniowych układów sterowania.

Wykład Nr 8 - Algorytmy syntezy układów sterowania.

Wykład Nr 9 - Projektowanie układów sterowania z wykorzystaniem ich postaci kanonicznych.

Wykład Nr 10 - Sterowanie optymalne dla układów nieliniowych. Zasada maksimum Pontriagina

Wykład Nr 11 - Zasada optymalnosci Bellmana. Uogólniony optymalny regulator stanu.

Wykład Nr 12 - Metody kierunków poprawy dla nieliniowych problemów sterowania optymalnego

Wykład Nr 13 - Sterowanie optymalne procesami z opóźnieniam

Wykład Nr 14 - Metody rzutowania i funkcji barierowych dla problemów sterowania optymalnego

Wykład Nr 15 - Optymalne sterowanie cykliczne dla procesów o parametrach rozłożonych

Laboratorium

Labolatorium 1 - Modelowanie, wyznaczanie i optymalizacja statycznych procesów sterowania

Labolatorium 2 - Statyczne procesy sterowania z ograniczeniami zmiennych stanu

Labolatorium 3 - Badanie stabilności układów nieliniowych i wyznaczanie obszaru stabilności metodą symulacji komputerowej

Labolatorium 4 - Minimalnoczasowe sprowadzanie oscylatora idealnego do punktu \ równowagi za pomocą krzywej przełączeń

Labolatorium 5 - kompensacja zakłóceń procesu sterowania

Labolatorium 6 - Badanie dominacji sterowan okresowych nad optymalnym statycznym \ procesem sterowania

Labolatorium 7 - Dominacja sterowania cyklicznego dla procesów z opoźnieniami stanu

Labolatorium 8 - Metody dynamicznej optymalizacji różnicowej procesów sterowania w \ systemie Mathematica

Labolatorium 9 - Metoda przesuwanej funkcji kary dla nieliniowych ograniczeń nierównościowych w problemie sterowania optymalnego

Labolatorium 10 - Algorytm przesuwanej funkcji kary dla problemów sterowania optymalnego z nieliniowymi ograniczeniami równościowymi w systemie \ Mathematica

Struktury i systemy sterowania - W4/IV/ARS

·       Wykład

·       Laboratorium

Podstawy teorii sterowania - W4/III/ARK

·       Wykład

Optymalne sterowanie procesami dynamicznymi

·       Wykład

·       Laboratorium

 

___________________________________________________________________________

 

Struktury i systemy sterowania (W4/IV/ARS) – Wykład

 

·        Wykład 1 – Wprowadzenie do struktur i systemów sterowania.

·        Wykład 2 – Liniowe układy sterowania.

·        Wykład 3 – Stabilność otwartych i zamkniętych liniowych układów sterowania z czasem ciągłym.

·        Wykład 4 – Stabilność otwartych i zamkniętych liniowych układów sterowania z czasem dyskretnym.

·        Wykład 5 – Stabilność otwartych i zamkniętych nieliniowych układów sterowania. Bezpośrednia metoda Lapunowa.

·        Wykład 6 – Linearyzacja otwartych i zamkniętych układów sterowania. Pośrednia metoda Lapunowa.

·        Wykład 7 – Stabilność otwartych i zamkniętych nieliniowych układów sterowania z czasem dyskretnym.

·        Wykład 8 – Sterowalność otwartych i zamkniętych liniowych układów sterowania.

·        Wykład 9 – Obserwowalność otwartych i zamkniętych liniowych układów sterowania.

·        Wykład 10 – Algorytmy syntezy układów sterowania.

·        Wykład 11 – Wprowadzenie do metod sterowania optymalnego.

·        Wykład 12 – Mnożniki funkcyjne Lagrange'a i funkcje kary w sterowaniu optymalnym.

·        Wykład 13 – Algorytmy optymalnego sterowania cyklicznego.

·        Wykład 14 – Optymalne sterowanie cykliczne procesami ze skupionymi opóźnieniami stanu i sterowania.

 

Powrót______________________________________________________________________

 

Struktury i systemy sterowania (W4/IV/ARS) - Laboratorium

 

 

Powrót______________________________________________________________________

 

Podstawy teorii sterowania (W4/III/ARK) - Wykład

 

·        Wykład 1 – Wprowadzenie do teorii sterowania.

·        Wykład 2 – Modelowanie liniowych układów sterowania.

·        Wykład 3 – Stabilność liniowych układów sterowania z czasem ciągłym.

·        Wykład 4 – Stabilność liniowych układów sterowania z czasem dyskretnym.

·        Wykład 5 – Stabilność nieliniowych układów sterowania. Bezpośrednia metoda Lapunowa.

·        Wykład 6 – Linearyzacja układów sterowania. Pośrednia metoda Lapunowa.

·        Wykład 7 – Stabilność nieliniowych układów sterowania z czasem dyskretnym.

·        Wykład 8 – Sterowalność liniowych układów sterowania.

·        Wykład 9 – Obserwowalność liniowych układów sterowania.

·        Wykład 10 – Rozkład kanoniczny Kalmana liniowych układów sterowania.

·        Wykład 11 – Synteza układów sterowania o zadanych wartościach własnych macierzy stanu.

·        Wykład 12 – Synteza wejściowo-wyjściowych układów sterowania o zadanych biegunach i zerach transmitancji operatorowej.

·        Wykład 13 – Metody rachunku wariacyjnego w sterowaniu optymalnym.

·        Wykład 14 – Liniowe układy sterowania optymalnego.

 

Powrót______________________________________________________________________

 

Optymalne sterowanie procesami dynamicznymi - Wykład

 

 

Powrót______________________________________________________________________

 

Optymalne sterowanie procesami dynamicznymi - Laboratorium

 

Powrót______________________________________________________________________