Krystyn Styczeń

Laboratorium - Matlab

Labolatorium 1 - Operacje środowiska Matlab w zadaniach sterowania optymalnego

Labolatorium 2 - Zastosowanie pierwszej wariacji wskaźnika jakości w zadaniach sterowania Cz. 1

Labolatorium 2 - Zastosowanie pierwszej wariacji wskaźnika jakości w zadaniach sterowania Cz. 2

Labolatorium 4 - Modelowanie wielostadialnych nieliniowych procesów technologicznych.

Laboratorium - Mathematica

Labolatorium 1 - Modelowanie, wyznaczanie i optymalizacja statycznych procesów sterowania

Labolatorium 2 - Statyczne procesy sterowania z ograniczeniami zmiennych stanu

Labolatorium 3 - Badanie stabilności układów nieliniowych i wyznaczanie obszaru stabilności metodą symulacji komputerowej

Labolatorium 4 - Minimalnoczasowe sprowadzanie oscylatora idealnego do punktu \ równowagi za pomocą krzywej przełączeń

Labolatorium 5 - kompensacja zakłóceń procesu sterowania

Labolatorium 6 - Badanie dominacji sterowan okresowych nad optymalnym statycznym \ procesem sterowania

Labolatorium 7 - Dominacja sterowania cyklicznego dla procesów z opoźnieniami stanu

Labolatorium 8 - Metody dynamicznej optymalizacji różnicowej procesów sterowania w \ systemie Mathematica

Labolatorium 9 - Metoda przesuwanej funkcji kary dla nieliniowych ograniczeń nierównościowych w problemie sterowania optymalnego

Labolatorium 10 - Algorytm przesuwanej funkcji kary dla problemów sterowania optymalnego z nieliniowymi ograniczeniami równościowymi w systemie \ Mathematica

Teoria sterowania 2014/15 - laboratorium