mgr inż. Agata Brzozowska

Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania K8
Wydział Elektroniki W4
Politechnika Wrocławska

C-3 pok.102
agata.brzozowska@pwr.wroc.pl

Konsultacje
sem letni 2015/2016:
pn 14:45-16:45 102 C-3
w dniu 30.05.2016 konsultacje 12:45 - 14:45

Termin poprawkowy kolokwium z Podstaw programowania dla wszystkich grup 14.06 godzina 8:00 sala 103 C-3


Zasady zaliczenia dla kursu Podstawy programowania:
- obecność na zajęciach
- wysłanie wszystkich programów w terminie 2 tygodni od daty zadania, ewentualne pojedyńcze poprawki do końca semestru
- zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium końcowego


Materiały
2015/16 Podstawy programowania L TREŚĆ ZADAŃ

2015/16 Podstawy programowania L- PN N 7:30
2015/16 Podstawy programowania L- PN P 7:30
2015/16 Podstawy programowania L- PN N 9:15
2015/16 Podstawy programowania L- PN P 9:15
2015/16 Podstawy programowania L- PN N 11:15
2015/16 Podstawy programowania L- PN P 11:15

2015/16 Programowanie w języku Java L- PN 13:15

V- obecność
N - nieobecność
p - program do poprawy
z - program zaliczony
Nu - nieobecność usprawiedliwiona
No - nieobecność odrobiona

Studia podyplomowe - Cloud Computing
Lab 1 part 1
Lab 1 part 2
Lab 2