mgr inż. Agata Brzozowska

Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania K8
Wydział Elektroniki W4
Politechnika Wrocławska

C-3 pok.102
agata.brzozowska@pwr.wroc.pl

Konsultacje
sem zimowy 2015/2016:
piątek 12:45-14:45

Zasady zaliczenia:
- obecność na zajęciach
- zaliczenie wszystkich programów w terminie do końca semestru (dotyczy lab)
- zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium końcowego


Materiały
2015/16 Podstawy programowania L- PT N 7:30
2015/16 Podstawy programowania L- PT N 9:15
2015/16 Podstawy programowania L- PT P 7:30
2015/16 Podstawy programowania L- PT P 9:15

2015/16 Podstawy programowania C- PT N 11:15
2015/16 Podstawy programowania C- PT P 11:15

V- obecność
N - nieobecność
p - program do poprawy
z - program zaliczony
Nu - nieobecność usprawiedliwiona
No - nieobecność odrobiona

Archiwum
2014/15 Podstawy programowania L- ŚRO P 7:30
2014/15 Podstawy programowania L- ŚRO N 7:30
2014/15 Podstawy programowania L- ŚRO P 9:15
2014/15 Podstawy programowania L- ŚRO N 9:15
2014/15 Programowanie obiektowe L- ŚRO 11:15
2014/15 Programowanie obiektowe L- CZW 7:30
2014/15 Programowanie w języku JAVA L- PT 7:30
2014/15 Programowanie w języku JAVA L- PT 9:15
2014/15 Podstawy programowania L - PON P 7:30
2014/15 Podstawy programowania L - PON N 7:30
2014/15 Podstawy programowania L - ŚRO P 7:30
2014/15 Podstawy programowania L - ŚRO N 7:30
2014/15 Programowanie obiektowe L - PON 9:15
2014/15 Programowanie obiektowe L - WT 15:15
2014/15 Programowanie obiektowe L - WT 17:05
2014/15 Podstawy programowania C - WT P 18:55
2014/15 Podstawy programowania C - WT N 18:55
Studia podyplomowe - Cloud Computing
Lab 1 part 1
Lab 1 part 2
Lab 2