mgr inż. Agata Brzozowska

Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania K8
Wydział Elektroniki W4
Politechnika Wrocławska

C-3 pok.102
agata.brzozowska@pwr.wroc.pl

Konsultacje
sem zimowy 2015/2016:
pt 12:45-14:45 102 C-3

TRMIN POPRAWKAWY DLA WSZYSTKICH GRUP 27.01.2016 godzina 9:15 sala 125 C-3

Zasady zaliczenia:
- obecność na zajęciach
- zaliczenie wszystkich programów w terminie do końca semestru (dotyczy lab)
- zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium końcowego


Materiały
2015/16 Podstawy programowania L- PT N 7:30
2015/16 Podstawy programowania L- PT N 9:15
2015/16 Podstawy programowania L- PT P 7:30
2015/16 Podstawy programowania L- PT P 9:15

2015/16 Podstawy programowania C- PT P/N 11:15
2015/16 Podstawy programowania C- PT N 11:15
2015/16 Podstawy programowania C- PT P 11:15

V- obecność
N - nieobecność
p - program do poprawy
z - program zaliczony
Nu - nieobecność usprawiedliwiona
No - nieobecność odrobiona

Studia podyplomowe - Cloud Computing
Lab 1 part 1
Lab 1 part 2
Lab 2