Pracowniczy serwer www
Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki

Informacje dla użytkowników

Spis treści

  1. Zakładanie kont
  2. Umieszczanie materiałów
  3. Dostęp do serwera
  4. Dostępne oprogramowanie i rozszerzenia
  5. Kontakt z administratorem

Zakładanie kont

Konta zakładane są pracownikom oraz jednostkom organizacyjnym instytutu po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem serwera.

Umieszczanie materiałów

Dostęp do serwera jest możliwy jedynie przy użyciu protokołu sftp/scp. Można łączyć się z adresem idun.iiar.pwr.wroc.pl lub staff.iiar.pwr.wroc.pl (alias, oba adresy prowadzą do tego samego komputera i są zdublowane dla dawnej domeny instytutu ict.pwr.wroc.pl).

Uwaga! Wersje programu WinSCP starsze niż WinSCP 3.0 nie obsługują protokołów scp/sftp w sposób poprawny. Zaleca się korzystanie z nowszych wersji programu. Program można pobrać ze strony autora lub lokalnej kopii.

Dostęp do serwera

Materiały umieszczane przez pracowników (konta o nazwie imie.nazwisko) na serwerze dostępne są z sieci pod następującymi adresami:
http://imie.nazwisko.staff.iiar.pwr.wroc.pl/ (alternatywnie http://imie.nazwisko.staff.ict.pwr.wroc.pl/)
http://staff.iiar.pwr.wroc.pl/imie.nazwisko/ (alternatywnie http://staff.ict.pwr.wroc.pl/imie.nazwisko/)

Pozostałe strony (zakładowe i inne) dostępne są pod adresami uzgodnionymi z administratorem serwera.

Dostępne oprogramowanie i rozszerzenia.

Na serwerze dostępny jest preprocesor języka php (wersja 5.3.3). Wybrane dostępne rozszerzenia: php-mysql, php-gd, php-imagick.
Na życzenie osób zainteresowanych możliwy jest dostęp do bazy MySQL (wersja 5.1.49).

Serwer rozpoznaje następujące rodzaje plików:

Rozpoznawane pliki startowe strony:

Kontakt z administratorem

Administratorem serwera jest Wojciech Penar.
Telefon: (320) 33-05
Adres email: mail do admina